Browse By

Bir Zamanlar Aşağıda

Sezon: 19992000

Yazan:  Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu

İlk Sahneleme TarihiAralık, 1999

Böyle bir oyun tasarlama fikri topluluğun gündemine 17 Ağustos 1999 – Adapazarı depreminin ardından girdi ve 1999 yılının son aylarında sahnelenmeye başlandı. Deprem ve sonrası toplulukça değerlendirildiğinde, ortada devlet gibi toplumsal yaşamı örgütlemesi, kolaylaştırması gereken bir yapının varlığı yerine, devlet örgütlenmesinin bulunmadığı kaotik bir ortam tespit edildi. İnsanlar kendi kaderlerine terk edilmişlerdi. Bu yüzden oyun temel olarak “devlet aygıtının insan hayatına verilen önem üzerine değil, baskı ve zor üzerine kurulu bir örgütlenmesi olduğu tezi üzerine kuruludur”.  Oyun, son tahlilde bir öğreti oyunu.

Bu oyunu düşünürken Bertold Brecht’in öğreti oyunlarını örnek aldık ve oyun metnini oluştururken de yer yer Brecht’ten ve şiirlerinden faydalandık. Oyunda, tüm çelişkiler olabildiğince basit bir şekilde yabancılaştırılarak kanıksamanın hayrete dönüşmesi amaçlandı. Son tahlilde oyun, bir öğreti oyunu.